Boeken

 • Lotnummer: 47

  [Tirion Holland Nederlanden] Hedendaagsche Historie, Tegenwoordigee staat

  van alle volkeren vierde deel t/m 8e deel rvolgende de Beschryving der Vereenigde Neerlanden. Behelzende eenen Aanvang der, Beschryvinge van Holland. Met een nieuwe Landkaart, nauwkeurige Plans van Steden en

  Printverbeeldingen versierd. Isaak Tirion Amsterdam 1742

  Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Vierde deel. Behelzende eenen aanvang der beschryvinge van Holland (en V.e t/m VIII.e deel) zynde het vervolg der beschryving van Holland. Isaak Tirion, Amsterdam, 1742-1750.

  Uniform gebonden set, 8vo., half-leer, rug met titel in rood, zwart en goudopdruk.

  Vijf opeenvolgende delen van de Tegenwoordige Staat; Holland compleet. 5 geill. frontispices door J.C. Philips, 12 kaarten, 24 plattegronden en 15 prenten door

  J.C. Philips naar tekeningen van o.a. Pronk en De Beyer, alle in kopergravure en de meeste uitslaand. De gekartonneerde platten met gebruikssporen,
  Stempels Staatsarchiv Düsseldorf

  € 1,200 - € 2,400

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
 • Lotnummer: 49

  [Tirion. Friesland] Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige

  Staat van alle Volkeren

  Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden,, en wel in 't byzonder van Friesland. [4 delen]. [Deell 13 t/m 16

  Amsterdam. Leiden. Dordrecht en Harlingen. P. Schouten et al. 1785-1789.

  4 delen, 8vo, verschillende manieren gebonden , titel op rug, allegorisch frontispice door Reinier Vinkeles, ca. 2750 pp. + index, compleet met 4 kaarten en 10 uitslaande prenten, alle in kopergravure. (totaal 4)

  Stempel Staatsarchiv Düsseldorf

  € 200 - € 400

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
 • Lotnummer: 61

  Sparman, Andreas 1787 2 delen

  Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool

  en rondom de waereld: doch voornaamelijk in de landen der, Hottentotten en Kafferen, 2 delen 1787, Leiden, Sam. en Joh.

  Luchtmans en Amsterdam, M. de Bruijn Eerste stuk en tweede stuk. Met totaal 14 gravures deels uitvouwbaar. w.o. Tytelplaat, Landkaart van de Kaap de Goede

  Hoop, de omliggende Hollandsche Volkplantingen, en de gewesten der Hottentotten, Hertebeest, Kleederen, Wapenen der Bosch–Hottentotten, Wapenen der

  Hottentotten en der Kaffers, Boschbok, Afrikaansche Buffel, Springbok, Afrikaansch Neushoorn, 't Gnou, Eland, Het Jong van een Rivierpaard, Rivierpaard of Zeekou.

  € 400 - € 600

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
 • Lotnummer: 155

  Tirion Drenthe Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle

  volkeren XXXIIIe deel. Behelsende de beschryving der

  Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe, Met een kaart en twee Printverbeeldingen versierd. 1795

  (Isaac Tirion), Amsterdam, Leiden, Dord. en Harlingen, J. de Groot enz. 1795.

  Met de kaart van Drenthe en 2 prenten (alle in kopergravure) en achterin bijgebonden, de inwonerslijsten Westendorp, Groningen, Oomkens, 1819. (totaal 3)

  Kaart van Drenthe, De Vernieuwde Kerk te Meppelt, 't Oude Landhuis of Staaten Kamer te Assen.

  Stempel Staatsarchiv Düsseldorf

  € 200 - € 400

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
 • Lotnummer: 156

  Tirion Gelderland 1741

  Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden.

  Derde deelVervattende de Beschryving der Provincie, Gelderland, Met nauwkeurige Landkaartene n fraaije

  Printverbeeldingen.versierd

  Isaak Tirion Asterdam 1741. Met 8 uitvouwbare gravures. De kaart van het Kwartier van Nymegen, de Kaart van 't Kwartier van Zutfen, de stad Bommel, de

  Grondtekening der Stad Zutfen, de Groote Markte en Wynhuis te Zutfen, de Kaart van 't Kwartier van Veluwe, de Stad Arnhem te zien van de hoogtens, de Groote

  Markt enz te Arnhem.

  Stempel Staatsrachiv Düsseldorf.

  € 300 - € 600

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
 • Lotnummer: 159

  Tirion, Overijssel 2 delen 1781 1e en 3e deel

  Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van
  alle volkeren; Behelzende de beschryving der Vereenigde, Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen
  versierd. 1ste deel, 1ste stuk Amstedam, Leiden, Dord. en Harlingen, Tirion 1781
  Met 6 deels uitvouwbare gravures. De tytelplaat, de Groote Kerkhof te Deventer met de Duinpoort, 't Stadhuis en 't Landhuis, Deventer van de Weide buiten 't Pothoofd, de Waag en Hoofdwagt te Deventer, de Berg-Kerk en Berg-Poot te Deventer, 't Koetshuis en de oude WAgtTooren, buiten Deventer
  Stempel Staatsarchiv Düsseldorf

  € 300 - € 500

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
 • Lotnummer: 160

  Tjallingius

  Nederlands Verpligting tot het Handhaaven der nuttige

  Maatschappen in ons Vaderland. Inzonderheid haare betrekking hebbende , op den Oeconomischen Tak en de Vaderlandsche Maatschappy
  te Hoorn. door E. Bekker, Wed. Dr. A. Wolff, en A. Deken te Hoorn, by T.Tjallingius 1779. Met handtekening H.J.D. Ham 1799

  € 120 - € 240

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
 • Lotnummer: 161

  Zschokke, Heinrich Uren aan de godsdienst gewijd , naar het

  hoogduitsche: Stunden der Andacht van Heinrich Zschokke, door J.M.L. Roll. Evangelisch-Luthersh pred
  5 Vols. Complete set. 1844, 3e druk 5 delen

  € 100 - € 200

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
 • Lotnummer: 162

  Vondel , Joost van den , Gysbrecht van Aemstel 3 delen in 2 banden

  1893/1901

  Uitvoerig geïllustreerde heruitgave van Vondel's Gysbrecht van, Aemstel met illlustraties van A. Derkinderen en H.P. Berlage, met muziekdeel van Bernard Zweers.

  Met inleiding van L.Simons. Muziek van Bernard Zweers. Deel 1 en 2 tekst en illustraties, deel 3 Muziekschrift en gezang, Haarlem, Erven F. Bohn, 1e druk. Gebonden in gedecoreerde linnen banden, 44 x 33 cm.

  € 200 - € 400

  Dit product heeft geen gereserveerde prijs.

  Toevoegen aan kijklijst 1 gebruikers volgen deze veiling
3

Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de volgende veiling en ander nieuws!

  Menu