Privacyverklaring

Zuydwal Veilingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn: Postbus 398 1270 AJ Huizen  t. 0031653651139 www.zuydwalveilingen.nl, info@zuydwalveilingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zuydwal Veilingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • aanhef (De heer/mevrouw)
 • voorletters en achternaam 
 • adresgegevens 
 • telefoonnummer 
 • e-mailadres 
 • bankrekeningnummer indien u goederen via ons veilinghuis verkoopt

Kopieën van legitimaties worden na inzien verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zuydwal Veilingen verwerkt uw persoonsgegevens op de AVG-grondslag (Algemene verordening gegevensbescherming) “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst” voor de volgende doelen: 

 • het maken van een account
 • aankoop of verkoop van goederen 
 • het uitbrengen van een bod op (online) veilingen, bekijken van biedingen en/of inbreng zolang de betreffende veiling online staat 
 • het factureren en het doen van betalingen
 • goederen te bezorgen of op te halen 
 • relatiebeheer

Als u door middel van deze Website contact met ons opneemt of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard. Deze gegevens worden echter niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording of afwikkeling daarvan.

Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Zuydwal Veilingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuydwal Veilingen deelt uw persoonsgegevens alleen met een derde partij als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens verwijderen

Als u uw account wilt verwijderen kunt u een e-mail sturen met dit verzoek naar info@zuydwalveilingen.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuydwal Veilingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@zuydwalveilingen.nl

Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de volgende veiling en ander nieuws!