Catalogus

Boeken

Brender à Brandis (Atlas)

Lotnummer: 60
€ 800 - € 1500

Nieuwe natuur-geschied-en handelkundig zak-en-reis-atlas, Amsterdam,
Nicolaas Theeodorus Gravius, ca 1789, 8vo in 4s. Met 46 dubbel-p. en groter, uitvouwbare kaarten (genummerd 1-47) en uitvouwbare handgekleurde
tabellen 'Stedenwijzer' , Kaart 7 ontbreekt.
Zeldzaam zakatlasje dat voornamelijk bedoeld was voor kooplieden en soldaten. Met onder meer een ongebruikelijk groot aantal van 8 wereldkaarten en een kaart van de vijf continenten.
Omslag beschadigd.

 

Topitem

[Tirion Holland Nederlanden] Hedendaagsche Historie, Tegenwoordigee staat

Lotnummer: 47
€ 1200 - € 2400

van alle volkeren vierde deel t/m 8e deel rvolgende de Beschryving
der Vereenigde Neerlanden. Behelzende eenen Aanvang der, Beschryvinge van Holland. Met een nieuwe Landkaart, nauwkeurige Plans van Steden en
Printverbeeldingen versierd. Isaak Tirion Amsterdam 1742
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Vierde deel. Behelzende eenen aanvang der beschryvinge van Holland (en V.e t/m VIII.e deel) zynde het vervolg der beschryving van Holland. Isaak Tirion, Amsterdam, 1742-1750.
Uniform gebonden set, 8vo., half-leer, rug met titel in rood, zwart en goudopdruk.
Vijf opeenvolgende delen van de Tegenwoordige Staat; Holland compleet. 5 geill. frontispices door J.C. Philips, 12 kaarten, 24 plattegronden en 15 prenten door J.C. Philips naar tekeningen van o.a. Pronk en De Beyer, alle in kopergravure en de meeste uitslaand. De gekartonneerde platten met gebruikssporen,
Stempels Staatsarchiv Düsseldorf

Topitem

[Tirion Holland Nederlanden] Hedendaagsche Historie, Tegenwoordigee staat

Lotnummer: 47

van alle volkeren vierde deel t/m 8e deel rvolgende de Beschryving
der Vereenigde Neerlanden. Behelzende eenen Aanvang der, Beschryvinge van Holland. Met een nieuwe Landkaart, nauwkeurige Plans van Steden en
Printverbeeldingen versierd. Isaak Tirion Amsterdam 1742
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Vierde deel. Behelzende eenen aanvang der beschryvinge van Holland (en V.e t/m VIII.e deel) zynde het vervolg der beschryving van Holland. Isaak Tirion, Amsterdam, 1742-1750.
Uniform gebonden set, 8vo., half-leer, rug met titel in rood, zwart en goudopdruk.
Vijf opeenvolgende delen van de Tegenwoordige Staat; Holland compleet. 5 geill. frontispices door J.C. Philips, 12 kaarten, 24 plattegronden en 15 prenten door J.C. Philips naar tekeningen van o.a. Pronk en De Beyer, alle in kopergravure en de meeste uitslaand. De gekartonneerde platten met gebruikssporen,
Stempels Staatsarchiv Düsseldorf

[Tirion. Friesland] Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige

Lotnummer: 49

Staat van alle Volkeren
Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden,, en wel in 't byzonder van Friesland. [4 delen]. [Deell 13 t/m 16
Amsterdam. Leiden. Dordrecht en Harlingen. P. Schouten et al. 1785-1789.
4 delen, 8vo, verschillende manieren gebonden , titel op rug, allegorisch frontispice door Reinier Vinkeles, ca. 2750 pp. + index, compleet met 4 kaarten en 10 uitslaande prenten, alle in kopergravure. (totaal 4)
Stempel Staatsarchiv Düsseldorf

Brender à Brandis (Atlas)

Lotnummer: 60

Nieuwe natuur-geschied-en handelkundig zak-en-reis-atlas, Amsterdam,
Nicolaas Theeodorus Gravius, ca 1789, 8vo in 4s. Met 46 dubbel-p. en groter, uitvouwbare kaarten (genummerd 1-47) en uitvouwbare handgekleurde
tabellen 'Stedenwijzer' , Kaart 7 ontbreekt.
Zeldzaam zakatlasje dat voornamelijk bedoeld was voor kooplieden en soldaten. Met onder meer een ongebruikelijk groot aantal van 8 wereldkaarten en een kaart van de vijf continenten.
Omslag beschadigd.

 

Sparman, Andreas 1787 2 delen

Lotnummer: 61

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool
en rondom de waereld: doch voornaamelijk in de landen der, Hottentotten en Kafferen, 2 delen 1787, Leiden, Sam. en Joh.
Luchtmans en Amsterdam, M. de Bruijn Eerste stuk en tweede stuk. Met totaal 14 gravures deels uitvouwbaar. w.o. Tytelplaat, Landkaart van de Kaap de Goede Hoop, de omliggende Hollandsche Volkplantingen, en de gewesten der Hottentotten, Hertebeest, Kleederen, Wapenen der Bosch--Hottentotten, Wapenen der Hottentotten en der Kaffers, Boschbok, Afrikaansche Buffel, Springbok, Afrikaansch Neushoorn, 't Gnou, Eland, Het Jong van een Rivierpaard, Rivierpaard of Zeekou.

Tirion Drenthe Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle

Lotnummer: 155

volkeren XXXIIIe deel. Behelsende de beschryving der
Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe, Met een kaart en twee Printverbeeldingen versierd. 1795
(Isaac Tirion), Amsterdam, Leiden, Dord. en Harlingen, J. de Groot enz. 1795.
Met de kaart van Drenthe en 2 prenten (alle in kopergravure) en achterin bijgebonden, de inwonerslijsten Westendorp, Groningen, Oomkens, 1819. (totaal 3)
Kaart van Drenthe, De Vernieuwde Kerk te Meppelt, 't Oude Landhuis of Staaten Kamer te Assen.
Stempel Staatsarchiv Düsseldorf

Tirion Gelderland 1741

Lotnummer: 156

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden.
Derde deelVervattende de Beschryving der Provincie, Gelderland, Met nauwkeurige Landkaartene n fraaije
Printverbeeldingen.versierd
Isaak Tirion Asterdam 1741. Met 8 uitvouwbare gravures. De kaart van het Kwartier van Nymegen, de Kaart van 't Kwartier van Zutfen, de stad Bommel, de Grondtekening der Stad Zutfen, de Groote Markte en Wynhuis te Zutfen, de Kaart van 't Kwartier van Veluwe, de Stad Arnhem te zien van de hoogtens, de Groote Markt enz te Arnhem.
Stempel Staatsrachiv Düsseldorf.

Tirion, Overijssel 2 delen 1781 1e en 3e deel

Lotnummer: 159

Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van
alle volkeren; Behelzende de beschryving der Vereenigde, Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen
versierd. 1ste deel, 1ste stuk Amstedam, Leiden, Dord. en Harlingen, Tirion 1781
Met 6 deels uitvouwbare gravures. De tytelplaat, de Groote Kerkhof te Deventer met de Duinpoort, 't Stadhuis en 't Landhuis, Deventer van de Weide buiten 't Pothoofd, de Waag en Hoofdwagt te Deventer, de Berg-Kerk en Berg-Poot te Deventer, 't Koetshuis en de oude WAgtTooren, buiten Deventer
Stempel Staatsarchiv Düsseldorf

Tjallingius

Lotnummer: 160

Nederlands Verpligting tot het Handhaaven der nuttige
Maatschappen in ons Vaderland. Inzonderheid haare betrekking hebbende , op den Oeconomischen Tak en de Vaderlandsche Maatschappy
te Hoorn. door E. Bekker, Wed. Dr. A. Wolff, en A. Deken te Hoorn, by T.Tjallingius 1779. Met handtekening H.J.D. Ham 1799

 

Zschokke, Heinrich Uren aan de godsdienst gewijd , naar het

Lotnummer: 161

hoogduitsche: Stunden der Andacht van Heinrich Zschokke, door J.M.L. Roll. Evangelisch-Luthersh pred
5 Vols. Complete set. 1844, 3e druk 5 delen

Vondel , Joost van den , Gysbrecht van Aemstel 3 delen in 2 banden

Lotnummer: 162

1893/1901
Uitvoerig geïllustreerde heruitgave van Vondel's Gysbrecht van, Aemstel met illlustraties van A. Derkinderen en H.P. Berlage,
met muziekdeel van Bernard Zweers.
Met inleiding van L.Simons. Muziek van Bernard Zweers. Deel 1 en 2 tekst en illustraties, deel 3 Muziekschrift en gezang, Haarlem, Erven F. Bohn, 1e druk. Gebonden in gedecoreerde linnen banden, 44 x 33 cm.

 

Cats, J.

Lotnummer: 191

s Werelds Begin, Midden, Eynde, Besloten in den Trouw-Ring, met den Proef-Steen van den Zelven
Amsterdam Joannes Kannewet
Voorin naam eigenaar J.Hr. Zweers Hardenbergh den 3 Januarij 1841

 

Bos., Lambert van den

Lotnummer: 192

Het konincklyk Treur-Toonneel ofte Op-en Onder-gangh der
Keyzeren, Koningen en Vorsten: Beginnende met het Roomsche, Keyzerrijck, tot aan het Jaar 1500. na de geboorte Christi
Uyt verscheyde Schryvers en Talen versamelt, 1657, Dordrecht, Jacobus Savry
Ontbreekt 1 blad.

 

Bachiene, W.A. 1776

Lotnummer: 193

Beschryving der Vereenigde Nederlanden, 1776, Amsterdam, De Wed. v
Esveldt en Holtrop en Utrecht, Abraham van . Paddenburg , derde deel

Anslo, Reynier van Printbybeltje met 1hondert vyf en vyftig bybelsche print verbeeldingen

Lotnummer: 194

Hondert vyf en vyftig bybelsche print verbeeldingen, vertoonende
de voornaamste historien der H. Schriftuur, Amsterdam , Jacob Graal 1742